Тимови у школи

 

 

Списак  чланова  школских  тимова

ОШ ''Стеван  Сремац''   шк. 2021/22. година

 

Тимза стручно усавршавање унутар установе

1.      Наташа Денда, наставник енглеског језика

2.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

3.      Марина Гашић, наставник разредне наставе

4.      Ана Мићуновић, наставник разредне наставе

Тимза стручно усавршавање(организација семинара)

1.      Марина Копиловић, наставник енглеског језика

2.      Весна Радаковић, логопед

3.      Недељка Плавшић, наставник немачког језика

4.      Марија Малешевић, наставник математике

5.      Гордана Глишевић, наставник разредне наставе

Тимза самовредновање и вредновање радашколе

1.      Данијела Јосић, помоћник директора

2.      Дамњана Маринковић, библиотекар

3.      Сања БоснићДимић, наставник информатике и рачунарства

4.      Милијана Марковић, наставник разредне наставе

5.      Бранислав Јовановић, наставник физичког и здравственог васпитања

6.      Александра Митровић Остојић, наставник математике

7.      Маја Лудушић 8-2, родитељ

8.      Ирина Павлица 7-1, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

1.      Гордана Јевтић, психолог

2.      Драгана Раденовић, педагог

3.      Весна Радаковић, логопед

4.      Никола Остојић, директор школе

5.      Сања Илић, наставник српског језика и књижевности

6.      Видосав Поповић, наставник физике

7.      Бојан Тодоровић, наставник физичког и здравственог васпитања

8.      Дубравка Мацут, наставник разредне наставе

9.      Драгица Трифуновић, наставник разредне наставе

10.  Ивана Пинкуљ Јовановић, наставник разредне наставе

11.  Данијела Егреџија, наставник разредне наставе

12.  Миланка Тртица, наставник разредне наставе

13.  Марина Гашић, наставник разредне наставе

14.  Виолета Насев, наставник разредне наставе

Тим  за професионалну  оријентацију

1.      Гордана Јевтић, психолог школе

2.      Јелица Пендић, наставник историје

3.      Марија Малешевић, наставник математике

4.      Марија Митић, наставник енглеског језика

5.      Драгица Минић, наставник физичког и здравственог васпитања

6.      Дивна Вујашевић, наставник физике

7.      Видосав Поповић, наставник физике

8.      Јелена Гребовић, наставник српског језика

9.      Верица Лазић, наставник биологије

10.  Јелена Маркварт, наставник биологије

11.  Недељка Плавшић, наставник немачког језика

12.  Урош Јокић, наставник географије

Тим за организацију културних и забавних манифестација

1.      Татјана Тодоровић, наставник српског језика и књижевности

2.      Татјана Поповић, наставник српског језика и књижевности

3.      Ивана Лучић, наставник енглеског језика

4.      Сандра Раич, наставник српског језика и књижњвности

5.      Мирослав Поповић, наставник српског језика и књижевности

6.      Јелена Цвијановић, наставник музичке културе

7.      Дубравка Мацут, наставник разредне наставе

8.      Милош Васиљевић, наставник верске наставе

9.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

Тим за контакте са средствима јавних информисања

1.      Никола Остојић, директор школе

2.      Данијела Јосић, помоћник директора

Тим за заустављање и превенцију насиља,злостављања и занемаривања

1.      Никола Остојић, директор школе

2.      Данијела Јосић, помоћник директора

3.      Драгана Раденовић, педагог школе

4.      Гордана Јевтић, психолог школе

5.      Дивна Вујашевић, наставник физике

6.      Тања Ћирић, наставник математике

7.      Драгица Минић, наставник физичког и здравственог васпитања

8.      Миланка Тртица, наставник разредне наставе

9.      Јасенка Милић, наставник разредне наставе

10.  Урош Јокић, наставник географије

11.  Мирјана Маркушић, наставник математике

12.  Јелена Илић, наставник физичког и здравственог васпитања

13.  Мирослава Симић, наставник разредне наставе

14.  Гордана Барјактаревић 5-5, родитељ

15.  Кристијан Јамбор, 8-5ученик

Тим за естетско уређење школе

1.      Наташа Аранђеловић, наставник разредне наставе

2.      Љиљана Петковић, наставник разредне наставе

3.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

4.      Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе

5.      Јелица Пендић, наставник историје

6.      Марија Митић, наставник енглеског језика

7.      Радован Констадиновић, наставник технике и технологије

8.      Денис Томовић, наставник технике и технологије

Стручни актив за развој школског програма

1.      Зорица Новаковић, наставник разредне наставе

2.      Олгица Живковић, наставник разредне наставе

3.      Зоран Перишић, наставник разредне наставе

4.      Драгана Симеуновић, наставник разредне наставе

5.      Данијела Егреџија, наставник разредне наставе

6.      Виолета Насев, наставник разредне наставе

Чланови Актива за Школско развојно планирање(ШРП)

 

1.      ДраганаМаркушев, наставник технике и технологије

2.      Никола Остојић, директор школе

3.      Дамњана Маринковић, библиотекар школе

4.      Петар Шмигић, наставник грађанског васпитања

5.      Недељка Плавшић, наставник немачког језика

6.      Ивана Лазић, наставник разредне наставе

7.      Маријана Николић, наставник разредне наставе

8.      Маја Атанасијевић, наставник технике и технологије

9.      Марија Трифуновић 1-7, родитељ

10.  Сара Јовановић 7-5, ученик

Наставници задужени за функционисање Ђачког парламента

1.      ВерицаЛазић, наставник биологије

2.      ДрагицаМинић, наставник физичког и здравственог васпитања

3.      Даница Баџа-координарор

Вршњачки тим

1.      МаринаКопиловић, наставник енглеског језика

2.      Јелена Ааркварт, наставник биологије

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

       1.   Марина Копиловић , наставник енглеског језика

       2.   Драгана Раденовић, педагог

       3.   Сандра Раич, наставник српског језика и књижевности

       4.   Јелена Цвијановић, наставник музичке културе

       5.   Мирјана Радељић, наставник разредне наставе

       6.     Татјана Тодоровић, наставник српског језика

       7.     Јелица Пендић, наставник историје

      8.   Радмила Бриза 7-4, родитељ

       9. Јована Ђери 8-5, ученик

        

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

     1.   Никола Остојић,директор

       2.   Данијела Јосић, помоћник директора

       3.   Драгана Раденовић, педагог школе

       4.   Гордана Јевтић , психолог

       5.   Дубравка Мацут , наставник разредне наставе

       6.   Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе

       7.   Татјана Поповић , наставник српског језика

       8.   Анђела Арнаут 2-1, родитељ

     9. Ивана Молдован 7-2 , ученик

претрага