Савет родитеља


Савет родитеља ОШ ''Стеван Сремац''-Борча

Разред и одељење

Име и презиме родитеља

I1

Бранислава Ћувиза

I2

Никола Ранчић

I3

Марија Иветић

I4

Мишо Станковић

I5

Вера Кнежевић Љубоја

I6

Сенад Мурановић

I7

Ивана Ђорђевић

II1

Јелена Радивојевић Крстић

II2

Александра Јекић Томашевић

II3

Верица Ђурђевић

II4

Владимир Јелић

II5

Љубица Качук

II6

Н Коџопељић

III1

Јована Гемаљевић

III2

Јелена Лакић

III3

Мићо Дјаковић

III4

Тања Милојевић

III5

Сандра Валчић Супанич

III6

Тамара Никић

III7

Марија Трифуновић-Илић

IV1

Анђела Арнаут

IV2

Слађана Филиповић

IV3

Бранкица Радомиров

IV4

Мирослав Ђуровић

IV5

Данијел Илић

IV6

Данијела Трем

V1

Александра Треунов

V2

Софија Оцокољић

V3

Милена Поповић

V4

Јелена Јанузовић

V5

Марина Петровић

V6

Јована Симов

VI1

Надица Колев

VI2

Милица Радовић

VI3

Светлана Авакумовић

VI4

Тијана Ајх Велимиров

VI5

Јелена Домузин

VI6

Марија Никодијевић

VII1

Драган Бузаџић

VII2

Слађана Гајић

VII3

Јелица Зечевић

VII4

Јелена Дапчевић

VII5

Милош Шћепановић

VII6

Мирослав Ђуровић

VIII1

Звјездан Аникић

VIII2

Саша Милошевић

VIII3

Мирослав Гаврић

VIII4

Драгица Оскоруш

VIII5

Снежана Лушодан

VIII6

Јован Милин

претрага