Старији разреди

 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Ј. Гребовић

V1

14

15

29

 

Сандра Раич

VI1

16

13

29

Н. Плавшић

V2

14

16

30

 

Бојан Тодоровић

VI2

15

13

28

Б. Кончаревић

V3

16

11

27

 

Ивана Лучић

VI3

15

13

28

Н. Денда

V4

15

13

28

 

Александра Митровић Остојић

VI4

17

13

30

П. Шмигић

V5

15

15

30

 

Јелена Илић

VI5

17

13

30

У. Јокић

V6

15

14

29

 

Сања Илић

 VI6

13

13

26

Укупно

6

89

84

173

 

Укупно

6

93

78

171

                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Бранислав Јовановић

VII1

16

14

30

 

Јелица Пендић

VIII1

15

13

28

Марина Копиловић

VII2

15

15

30

 

Марија Малешевић

VIII2

13

14

27

Мирослав Поповић

VII3

17

13

30

 

Марија Митић

VIII3

13

12

25

Биљана Вукоичић

VII4

15

15

30

 

Драгица Минић

VIII4

13

10

23

Денис Томовић

VII5

17

11

28

 

Дивна Вујашевић

VIII5

15

10

25

Татјана Поповић

VII6

15

14

29

 

Видосав Поповић

VIII6

14

13

27

Укупно

 6

95

82

177

 

Укупно

6

83

72

155

24 одељења; укупно од 5. до 8. разреда  676  ученика - (360 дечака , 316  девојчица

претрага