Старији разреди

 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Јелица Пендић

VII1

15

13

28

 

Сандра Раич

V-1

17

13

30

Марија Малешевић

VII2

12

15

27

 

Бојан Тодоровић

V-2

15

12

27

Марија Митић

VII3

13

11

24

 

Ивана Лучић

V-3

16

14

30

Драгица Минић

VII4

14

10

24

 

Александра Митровић Остојић

V-4

17

13

30

Дивна Вујашевић

VII5

15

11

26

 

Јелена Илић

V-5

17

13

30

Видосав Поповић

VII6

15

13

28

   Сања Илић  5/6  15 12   27

Укупно

 

84

73

157

  Укупно   97 77 174
                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Јелена гребовић

VIII1

18

12

30

 

Бранислав Јовановић

VI-1

16

14

30

Верица Лазић

VIII2

14

16

30

 

Марина Копиловић

VI-2

15

15

30

Јелена Маркварт

VIII3

17

13

30

 

Мирослав Поповић

VI-3

17

13

30

Драгана Маркушев

VIII4

15

14

29

 

Биљана Вукоичић

VI-4

15

15

30

Урош Јокић

VIII5

14

16

30

 

Денис Томовић

VI-5

17

11

28

Укупно

 

78

71

149

 

Татјана Поповић

VI-6

15

15

30

           

Укупно

 

95

83

178

                     

22 одељења; укупно од 5. до 8. разреда 658

Опширније: Старији разреди

претрага