Млађи разреди

 

 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Милијана Марковић

III-1

14

16

30

 

Жаклина Драгосављевић

IV1

15

15

30

Мирјана Радељић

III-2

15

15

30

  Драгана Симеуновић

IV2

15

14

29

Марина Гашић

III-3

14 15

29

 

Олгица Живковић

IV3

15

13

28

Мирослава Симић

III-4

15

15

30

 

Данијела Егреџија

IV4

14

13

27

Гордана Глишевић

III-5

15

15

30

 

Маријана Николић

IV5

15

15

30

Ивана Лазић

III-6

15

15

30

 

Јасенка Милић

IV6

15

13

28

Укупно

 

88

91

179

 

Укупно

   89  83 172
                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Виолета Насев

I1

13

15

28

 

Татјана Здравковски

II1

14 14 28

Ана Мићуновић

I2

15

14

29

 

Наташа Аранђеловић

II2

13 14 27

Миланка Тртица

I3

15

14

29

 

Дубравка Мацут

II3

13 16 29

Зоран Перишић

I4

14

14

28

 

Драгица Трифуновић

II4

13 13 26

Љиљана Петковић

I5

16

14

30

 

Тијана Величковић

II5

15 14 29

Ивана Јовановић Пинкуљ

I6

14

14

28

 

 

Зорана Марковић

II6

13 15 28

Марија Тодоровић

I7

16

14

30

 

     

Укупно

 

99

202

 

Укупно

  81 86 167
     103                

25 одељења; укупно од 1. до 4. разреда 720 ученика - 361 дечак и 359 девојчица

       

претрага