Управа школе

Упpaва школе

Име и презиме

Помоћник директора

Тел: 011/2085-194

Данијела Јосић

Секретар

Тел: 011/3326-580

Милица  Тости

Лице  за  заштиту  података  личности

Милица Тости

Педагог

Тел: 011/2085-195

Бранка Ђорђевић

Психолог

Тел: 011/2085-195

Гордана Јевтић

Административни радник

Тел: 011/2085-194

Виолета Мрљеш

Финансијски и администартивни радник

011/2722-861

Душанка  Касоли

Шеф рачуноводства

011/2722-861

Кристина Рапаић

 Библиотекари

       /

Татјана Тодоровић

Сања Илић

 

претрага