Годишњи план рада школе за шк. 2022/23. годину

  1. УВОД

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређивање образовно-васпитног рада, обезбеђено је праћење, остваривање циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

Цео документа можете погледати кликом на линк!

претрага