Наставници НАСТАВНИЦИМА

Професионални развој у нашој школи одвија се, између осталог, и тако што наставници/е уче једни од других. Пракса показује да размена личних искустава између наставника и наставница даје најбоље резултате. Стога, намена ове странице је да наставници/е наше школе поделе са осталима своје примере добре праксе који се могу видети овде.

претрага