Програм рада ученичког парламента

 

Координатори: Јелена Маркварт и Верица Лазић

Садржај рада

Време реализације

Сарадници и извршиоци

-добродошлица

-избод руководства парламента

-посета психолога или педагога

-разно (осмишљаваље огласне табле)

-реализација пројекта ''Кутија поверења''

Септембар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-педагог/психолог

-предлози ученика за побољшање безбедности

-кућни ред

-питања за директора школе

-права и обавезе иченика

- разно (екскурзије-мане и предности)

Октобар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-анализа успеха на тромесечју

-мере за побољшање успеха и дисциплине

-хунамитарне акције (пакетиће за ученике наше школе без родитеља)

-припреме за прославу Дан школе

Новембар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

- извештај о хунамитарним акцијама

- извештај о прослави Дана школе

-избор „најлепше новогодишње жеље“ у склопу припрема за прославу Нове године

-дружење са ученицима из школа Јован   Ристић и Раде Драинац

-Новогодишња журка

Десембар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-представници парламента из суседних школа

- анализа успеха из првог полугодишта

-организација школске славе Свети Сава

-гостовање родитеља из Савета родитеља

-разно

Јануар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-преставници Савета родитеља

-актуелна питања

-укључивање у школска такмичења

- дружење са ученицима из школа ''Јован Ристић'' и ''Раде Драинац''

Фебруар

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-представници парламента из суседних школа

-посета директора школе или заменика

-изостанци ученика

-јавна тема (тему бирају чланови парламента)

Март

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-директор/заменик директора

- анализа успеха на крају 3. тромесечја

-мере за побољшање успеха

-екологије-рециклажа (акција)

- пролећна журка

Април

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

-помоћ око организације изложбе цвећа

-резултати са такмичења

-испраћај натураната

Мај

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

- извештај о остварености плана и нпрогтама парламента

-план (предлози за измене и допуне за следећу школску годину)

Јун

-представници ученичког парламента VII и VIII разреда

претрага